Ngày 10.1 F&B cho Chương Trình CUỘC CHIẾN HUYỀN THOẠI Của ASUS tại Phi Long Đà Nẵng 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Điện thoại: 0984 77 11 44 hoặc 0902 835 110 (Mr Ken)
Email: event@xoo.vn  - Website: www.xooevent.com - www.eventdanang.com