Ngày 23-12-205 Cty Xoo Event Tổ chức tiệc Giáng Sinh Tại Nhà máy Coca-Cola Đà Nẵng Cho Toàn bộ Nhân Viên Nhà máy 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Điện thoại: 0984 77 11 44 hoặc 0902 835 110 (Mr Ken)
Email: event@xoo.vn  - Website: www.xooevent.com - www.eventdanang.com